GEN+ Reports é unha colección de informes que abordan diferentes temáticas e son publicados en galego, español ou inglés. Trátase de unha colección de acceso libre e de balde.
Editor: Patricio Sánchez

 


Publicaciones

1-2016: "Informe sobre o transporte público urbano en Galicia"
Patricio Sánchez e Santiago Lago Peñas.
2-2017: "La nivelación interterritorial y la estimación de las necesidades de gasto"
Roberto Fernández Llera e Santiago Lago Peñas